Jeg bekrefter herved at BCC Media kan bruke mitt bilde, enten det er av meg eller mitt barn, i BCC Medias produksjoner, herunder spesifikt Brødrestevnet 2021. Det kan inngå i selve produksjonene, eller i promotering av disse.
 
Jeg bekrefter herved at jeg er kjent med at BCC Medias produksjoner kan distribueres og publiseres på flere ulike interne plattformer for BCC, både på nettTV (Video on demand og live) og i app. Dette innholdet distribueres og er tilgjengelig også utenfor EØS/EU-området.
 
I am also aware of the following information: It is BCC Media that is responsible for processing personal data. The privacy policy in its entirety can be read here https://bcc.media/personvern/.
 
BCC Media does not name children who take part in the productions by surname, only first name. This is unless you have made this information known yourself, for example by writing a name on the picture you send us, for use in our productions. This is then at your own risk.
 
Adults who are only spectators/general participants are not named. However, adult participants with a role in the production are named with their first and last name, when they are involved beyond just being a spectator/general participant. However, card participants are not named. For images/videos/text submitted via the app, however, your full name and local congregation will be visible on the broadcast.
 
Vi gjør oppmerksom på at deltakelse i BCC Medias produksjoner kan gjøre utenforstående kjent med at du eller dine barn er medlemmer i BCC, ved at man er identifiserbar i BCC Medias produksjoner.
 
Ditt bilde vil brukes og lagres så lenge de aktuelle produksjonene anses relevant for BCC Medias virksomhet.
 
Denne godkjennelsen for bruk av ditt bilde kan når som helst trekkes tilbake, ved å kontakte BCC Media på epost: redaksjon@brunstad.tv.