Post 17

Panting av flasker

Nødvendige ferdigheter: Endurance

Flaskepanting en utbredt dugnad i flere norske BUK foreninger. I Tønsberg er det blitt kaos i flaskeinnsamlingen og dere må hjelpe med å sortere og få flaskene unna så fort som mulig.

På denne oppgaven skal dere først sortere alle flaskene etter landene de kommer fra, deretter skal dere levere de til de riktige pantestasjonene. Sorterer dere feil og leverer feil flasker til feil pantestasjon klikker pantestasjonene og dere må vente i 30 sekunder før dere kan pante videre. Det er 3 stk som kan delta i oppgaven.

Tiden har alt begynt, lykke til!

Post 17

Flessen verzamelen

Benodigde vaardigheden: Endurance

Flessen verzamelen en sorteren is een uitgebreid dugnads werk in verschillende Noorse BUK verenigingen In Tønsberg is er chaos ontstaan en jullie moeten helpen met sorteren zodat de flessen zo snel mogelijk op de juiste plaats komen.

Bij deze post gaan jullie eerst de flessen sorteren op land van herkomst en daarna naar het juiste station brengen. Als jullie verkeerd sorteren en het verkeerde flesje in het verkeerde station gooien, dan sluit het station en moeten jullie 30 seconde wachten vóór jullie verder kunnen sorteren. 3 personen kunnen deelnemen aan deze post.

De tijd is al begonnen, succes!

Post 17

Panting av flasker

Necessary Skills: Endurance

Flaskepanting en utbredt dugnad i flere norske BUK foreninger. I Tønsberg er det blitt kaos i flaskeinnsamlingen og dere må hjelpe med å sortere og få flaskene unna så fort som mulig.

På denne oppgaven skal dere først sortere alle flaskene etter landene de kommer fra, deretter skal dere levere de til de riktige pantestasjonene. Sorterer dere feil og leverer feil flasker til feil pantestasjon klikker pantestasjonene og dere må vente i 30 sekunder før dere kan pante videre. Det er 3 stk som kan delta i oppgaven.

The clock is ticking, good luck!

facd5f8841