Post 2

Gjestene er på vei!

Nødvendige ferdigheter: Invisibility

Når gjester er på vei og BUK samling står på agendaen er det viktig å være forberedt og stelle i stand før gjestene kommer. Her skal vi teste hvordan dere håndterer press og om dere klarer å holde dere rolig og dekke bordet så raskt som mulig og uoppdaget av gjestene som er på vei.

Bordet foran dere skal dekkes lik som på bildet, i tillegg til at dere må stå helt stille når gjesten sier «rødt lys» og ser mot dere.

Klokken har alt begynt å tikke, lykke til!

Post 2

De gasten zijn onderweg!

Benodigde vaardigheden: Invisibility

Als de gasten onderweg zijn en een BUK feest op het programma staat is het belangrijk om voorbereid te zijn voor als de gasten komen. Hier zullen we testen hoe jullie omgaan met druk en of jullie rustig kunnen blijven. Dek de tafel zo snel mogelijk en ongemerkt voor de gasten die onderweg zijn.

De tafel moet gedekt worden zoals op de foto, daarnaast moeten jullie helemaal stil staat als de gasten ‘Rood licht’ zeggen en naar jullie kijken.

De tijd loopt al, succes!

83f207b16a