Post 5

Bilulykke på vei til BUK samling

Nødvendige ferdigheter: Problem Solving, Unity, Intelligence

Dere er på vei til en heftig BUK samling og gleder dere til en sykt nice kveld, men på veien skjer det en bilulykke og dere må finne den beste løsningen for å komme dere videre og rekke BUK samlingen.

På denne oppgaven må dere være raske! Dere må først løse en gåte for å se hvor flinke dere er i situasjoner som trenger logisk tenkning. Deretter skal dere bytte ett av dekkene på bilen som har punktert.

Tiden har allerede begynt, lykke til!

Dere er på vei til en BUK samling da sjåføren plutselig mister kontroll over bilen og kræsjer ut i en innsjø. Dere har 3 alternativer, hva gjør dere?
A. Åpner dørene for å flykt
B. Ruller ned vinduene og lar vannet slippe inn
C. Bli i bilen og vente på hjelp

Post 5

Car accident on the way to a BUK gathering

Necessary skills: Problem Solving, Unity, Intelligence

You are on your way to a hefty BUK gathering and you are looking forward to a super nice evening, but on the way you crash and have to find the best solution to move on to reach the BUK gathering.

On this task you must be fast! You must first solve a riddle to see how good you are in situations that need logical thinking. Then replace one of the tires on the car that has punctured.

The time has already begun, good luck!

You are on your way to a BUK gathering when the driver suddenly loses control of the car and crashes into a lake. You have 3 options, what do you do?
A. Open the door to escape
B. Wind down the windows and let the water in
C. Stay in the car and wait for help

Post 5

Auto-ongeluk onderweg naar de active

Benodigde vaardigheden: Problem Solving, Unity, Intelligence

Jullie zijn onderweg naar de activiteitenclub en hebben zin in een super mooie avond, maar onderweg krijgen jullie een auto-ongeluk en jullie moeten de beste oplossing vinden om op tijd te zijn op locatie.

Bij deze opgave moet je snel zijn! Jullie moeten eerst een raadsel oplossen om te kijken hoe goed jullie zijn in situaties waar logische redenatie nodig is. Daarna gaan jullie de lekke band vervangen.

De tijd loopt al, succes!

Jullie zijn op weg naar een BUK feest als de chauffeur plotseling de controle over de auto verliest en crasht in een meer. Jullie hebben 3 alternatieven, wat doen jullie?
A. De deur openen en vluchten
B. Het raam naar beneden draaien en het water binnen laten komen
C. In de auto blijven en op hulp wachten
83f207b16a