Post 6

I skyggen av en Sombrero

Nødvendige ferdigheter: Creativity, Craftiness

På varme dager hvor solen steker, gjelder det å være kreativ for å holde hodet kaldt. Nå befinner vi oss i Mexico og skal gjøre oss klare for en dugnad ute i solen.

Bruk utstyret dere får tildelt til å sette sammen en sombrero. Denne oppgaven går på tid, i tillegg til at dere vil bli bedømt på kvalitet og utseende. Her er det er viktig å bruke farger og kreativitet. For å få godkjent må hatten kunne sitte på et hode mens personen hopper 3 ganger.

Poengsum:

Post 6

In the shade of a Sombrero

Necessary Skills: Creativity, Intelligence

On hot days when the sun is shining, it is important to be creative to keep your head cool. Now we are in Mexico and will get ready for a day out in the sun.

Use the equipment you are given to make a sombrero. This task goes on time, in addition to the fact that you will be judged on quality and appearance. Here it is important to use color and creativity. To be approved, the hat must be able to sit on a head while the person jumps 3 times.

Poengsum:

Post 6

In de schaduw van een Sombrero

Benodigde vaardigheden: Creativity, Craftiness

Op deze warme dag waar de zon fel schijnt, is het nodig om creatief te zijn om het hoofd koel te houden. We bevinden ons in Mexico en we maken ons klaar voor een klus buiten in de zon.

Gebruik de materialen die jullie krijgen om een sombrero te maken. Deze opdracht gaat op tijd. Daarnaast worden jullie beoordeeld op kwaliteit en looks. Het is belangrijk om kleur en creativiteit te gebruiken. Om goedgekeurd te worden moet de hoed blijven zitten op het hoofd van iemand die 3x op en neer springt.

Poengsum:
a510737206