Item 7

Holder du deg oppdatert?

Nødvendige ferdigheter: Problem Solving, Intelligence

Hvor godt er dere oppdatert i BUK?

På denne posten skal dere finne aktuell og viktig informasjon på BUKs plattformer raskest mulig.

Logg inn og finn denne informasjonen:

 • Personlig status
 • Liga status
 • Statusen til din lokalforening
 • Hvor mange temaer er det i ?Fra Begynnelsen? prosjektet?
 • Hvilken sang fra HV er sitert på bakgrunnsbildet i ?Fra Begynnelsen?, hvor det er et bilde av en seilbåt?

Item 7

Do you keep yourself up-to-date?

Necessary Skills: Problem Solving, Intelligence

How well are you updated in BUK?

At this Station you will find current and important information on BUK’s platforms as quickly as possible.

Log in and find this information:

 • Personal status
 • League status
 • The status of your local association
 • How many themes are there in the ?From the Beginning? project?
 • Which song from NS is quoted in the background image in «From the Beginning», where there is a picture of a sailboat?

Item 7

Blijf jij up-to-date?

Benodigde vaardigheden: Problem Solving, Intelligence

Hoe goed zijn jullie up-to-date met BUK?

Bij deze post moeten jullie zo snel mogelijk actuele en belangrijke informatie op BUK websites vinden.

Log in en vind de volgende informatie:

 • Persoonlijke status
 • League status
 • De status van jouw lokale vereniging
 • Hoeveel thema’s zijn er in het ?Fra Begynnelsen? project?
 • Welk lied van WvdH is geciteerd op de achtergrondfoto van ‘Fra Begynnelsen’, waar een foto van een zeilboot staat?
950b302ddc