Post 8

Dugnad Shakedown

Nødvendige ferdigheter: Endurance, unity

Samarbeid, pågangsmot og effektivitet er egenskaper som trengs for å holde ut under harde dugnadsdager, og er derfor også viktig for å vinne Universal BUK games.

På denne posten skal dere velge ut 3 deltakere som skal kjempe seg gjennom flere hinder for å samle inn BUK flagg. De har 5 miuntter på seg til å samle flest mulig flagg. Når et flagg er funnet må det leveres til start før spilleren kan løpe videre og finne neste flagg.

I banen er det også en vakt som ønsker å hindre dere, blir du tatt av en av disse må du stå stille i 30 sekunder. Vakten kan kun ta deg når du er utenfor sirklene.

Lykke til!

1 flagg gir 1 poeng

Poengsum:

Post 8

Dugnad Shakedown

Necessary Skills: Endurance, unity

Cooperation, perseverance, and efficiency are qualities needed to persevere during hard days of hard work and are therefore also important for winning the Universal BUK games.

At this station you will select 3 participants who will fight through several obstacles to collect BUK flags. They have 5 minutes to collect as many flags as possible. Once a flag is found, it must be delivered to the start before the player can run on and find the next flag.

There is also a guard on the court who wants to stop you, if you are caught by one of these you have to stand still for 30 seconds. The guard can only get you when you are outside the circles.

Good Luck!

1 flag is worth 1 point

Poengsum:

Post 8

Dugnad Shakedown

Benodigde vaardigheden: Endurance, unity

Samenwerken, moed en effectiviteit zijn eigenschappen die nodig zijn om uit te houden tijdens zware klussen, en zijn daarom ook belangrijk om de Universal BUK games te winnen.

Bij deze post kiezen jullie 3 deelnemers die zich zullen worstelen door verschillende hindernissen om BUK vlaggen te veroveren. Ze hebben 5 minuten om zoveel mogelijk vlaggen te verzamelen. Als een vlag gevonden is moet dit naar de start gebracht worden voordat de speler verder kan rennen naar de volgende vlag.

Er is ook een wacht aanwezig die jullie probeert te hinderen. Als je gepakt wordt moet je stil staan voor 30 seconde. De wacht kan jouw alleen pakken als je buiten de cirkel bent.

Succes!

1 vlag = 1 punt

Poengsum:
a510737206