I denne avtalen foreligger det sponsing av overnatting og bevertning under ordinære BCC-stevner på Oslofjord. Sponsingen gis for at alle skal ha mulighet til å delta på våre stevner, ikke for å finansiere ferie i Norge. Det er derfor kun stevnedagene og totalt to skulderdager før eller etter arrangementene som nevnes under som sponses.

Det vil si at om man ønsker å bo på Brunstad utover dette eller i perioden det gjennomføres hybride og online stevner, må det betales fullpris.

Avtalen om sponsing gjelder kun følgende stevner (når gjennomført ordinært):
Sommerstevnet
Brødrestevnet
Søstrestevnet

Land med avtaler om sponsing

Sponsing av deltakerpris og bespisning

Se listen
Land Rabatt %
Argentina 80
Aruba 25
Australia 25
Belarus 75
Bosnia og Herzegovina 80
Brazil 80
Bulgaria 75
Cameroon 95
Czech rep. 50
Chile 80
China 80
Congo 90
Croatia 65
Egypt 85
Estonia 55
Ethiopia 95
Greece 50
Hungary 70
India 90
Indonesia 90
Israel 25
Italy 50
Kenya 95
Kuwait  50
Latvia 65
Lithuania 65
Macedonia 85
Malawi 90
Mexico 75
Moldova 95
New Zealand 50
Paraguay 90
Peru 80
Poland 55
Romania 75
Russia 65
Serbia 85
Singapore 25
Slovakia 60
Slovenia 45
South Africa 50
Spain 50
Sri Lanka  90
Uganda 95
Ukraine 85
United Arab Emirates 85
Zimbabwe 95

Sponsing av losji

Se listen
Land Rabatt %
Argentina 70 %
Aruba 25 %
Australia 30 %
Belarus 65 %
Bosnia og Herzegovina 70 %
Brazil 70 %
Bulgaria 65 %
Cameroon 95 %
Chile 70 %
China 70 %
Congo 85 %
Croatia 50 %
Czech rep. 30 %
Egypt 80 %
Estonia 35 %
Ethiopia 95 %
Greece 30 %
Hungary 60 %
India 85 %
Indonesia 85 %
Israel 25 %
Italy 30 %
Kenya 95 %
Kuwait  30 %
Latvia 50 %
Lithuania 50 %
Macedonia 80 %
Malawi 85 %
Mexico 65 %
Moldova 95 %
New Zealand 30 %
Paraguay 85 %
Peru 70 %
Poland 35 %
Romania 65 %
Russia 50 %
Serbia 80 %
Singapore 25 %
Slovakia 40 %
Slovenia 35 %
South Africa 30 %
Spain 30 %
Sri Lanka  85 %
Uganda 95 %
Ukraine 80 %
United Arab Emirates 80 %
Zimbabwe 95 %