Fag- og koordineringsroller

Har du en fagkompetanse du ønsker å bidra med under våre arrangementer?

Les mer og meld interesse

Arbeidsledere

Trives du med å jobbe med mennesker og å ha mange baller i luften på en gang?

Les mer og meld interesse

Faggrupper (Aktivitetsansvarlig)

Har du lyst å være med å løfte nivået på aktivitetene på BUK-campene?

Les mer og meld interesse

Frivillige ressurser

Har du litt ekstra tid og kapasitet til å bidra? Vi har også flere skift, blant annet innen akkreditering, dekor, matutlevering og vakt, som det er mulig å påta seg.

Les mer og meld interesse

Frivillige rådgivere

Ønsker du å hjelpe oss med å realisere store ideer? Vi har behov
for flere frivillige problemløsere som har anledning til å bidra med rådgivning og veiledning.

Les mer og meld interesse

Behov for flere

Flere er allerede involvert i prosjekter til BCC arrangementer, gjennom sine lokalmenigheter, men vi ønsker nå å invitere enda flere til å bidra frivillig med sine evner, nådegaver og kompetanse, slik at vi sammen kan skape flere uforglemmelige eventer for trosfeller verden over.

Samarbeid og trivsel

Vi søker etter personer som deler vår drivkraft og engasjement til interessante frivillige roller, av ulik sort. Disse rollene er utenom de frivillige oppgavene lokalmenigheten får.

I samarbeidet med BCC Event vil du få unike og lærerike erfaringer, og oppleve at samarbeid og trivsel går hånd i hånd.