Arbeidsleder

Vi har behov for personer som kan supportere fagansvarlige, til blant annet å instruere andre frivillige ressurser. Arbeidsledere bør ha lyst og anledning til å påta seg skift eller oppgaver under minimum to arrangementer per år.

Vi har behov for mange personer med fagkompetanse til å utfylle rollene som:

Arbeidsleder for armbåndsutdeling
Arbeidsleder for matutdeling
Arbeidsleder for lager
Arbeidsleder for rigg
Arbeidsleder for transport
Arbeidsleder for Områdeansvarlig
Arbeidsleder for Sentervakt
Arbeidsleder for Akkrediteringsvakt
Arbeidsleder for Arenavakt
Arbeidsleder for Områdevakt
Arbeidsleder for Portvakt

Som arbeidsleder bør du:

  • Være over 23 år
  • Kunne norsk eller engelsk, både muntlig og skiftelig, begge språk er en fordel
  • Ha relevant erfaring og eventuelt utdanning
  • Ha et stort engasjement og et ønske om å bidra
  • Trives med å jobbe med mennesker
  • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Ha anledning til å utføre oppgaven som avtalt
  • Være påmeldt arrangementet man bidrar under
  • Kunne bruke tid før arrangementet for å sette deg inn i relevante instrukser og planer
  • Delta på relevante kurs gitt av BCC Event

Om rollene

Rollene er frivillige og ulønnede. Vi tilbyr opplæring og et hyggelig arbeidsmiljø, med mulighet til å knytte mange nye bekjentskaper.

For å delta på arrangementet, utenom tiden man bidrar med frivillig innsats, så er det ventet at man er påmeldt.

Har du lyst til å bidra i dette givende arbeidet? Da oppfordrer vi deg til å melde din interesse her. Vi vil behandle alle svar fortløpende, og vil gi alle som melder seg en tilbakemelding innen to uker.

Dersom du har ytterligere spørsmål du ikke finner svar på her, kan du kontakte oss på event@bcc.no.