Fag- og koordineringsroller

Vi har behov for personer som har relevant erfaring fra spesifikke fagområder og som har lyst og anledning til å påta seg skift eller større oppgaver under minimum to arrangementer per år.

Vi har behov for mange personer med fagkompetanse til å utfylle rollene som:

HMS-koordinator
Medic ressurs
Event Operations Koordinator
Ressurskoordiator
Food & Beverage Koordinator

Personer i fagroller bør:

  • Være over 23 år
  • Kunne norsk eller engelsk, både muntlig og skiftelig, begge språk er en fordel
  • Ha relevant erfaring og eventuelt utdanning
  • Ha et stort engasjement og et ønske om å bidra
  • Trives med å jobbe med mennesker
  • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Ha anledning til å utføre oppgaven som avtalt
  • Være påmeldt arrangementet man bidrar under
  • Kunne bruke tid før arrangementet for å sette deg inn i relevante instrukser og planer
  • Delta på relevante kurs gitt av BCC Event

Om rollene

Rollene er frivillige og ulønnede. Vi tilbyr grundig opplæring og et hyggelig arbeidsmiljø, med mulighet til å knytte mange nye bekjentskaper.

For å delta på arrangementet, utenom tiden man bidrar med frivillig innsats, så er det ventet at man er påmeldt.

Har du lyst til å bidra i dette givende arbeidet? Da oppfordrer vi deg til å melde din interesse her. Vi vil behandle alle svar fortløpende, og vil gi alle som melder seg en tilbakemelding innen to uker.

Dersom du har ytterligere spørsmål du ikke finner svar på her, kan du kontakte oss på event@bcc.no.