Arbeidet med BUK- aktivitetene på camp

Vi i BCC Event har et mål om at alle aktiviteter er inn under en faggruppe, en faggruppe består av 4-5 personer som har kompetanse innenfor gruppens fagfelt. Faggruppen jobber med utvikling av visjon og årshjul og rekrutterer ansvarlig inn mot de ulike campene.

Aktivitetsansvarlig i 2024

 

Les mer

Faggruppe

 

Les mer

Faggruppemedlem

Faggansvarlig