Frivillige ressurser

Under hvert arrangement har vi over 300 skift hver eneste dag, som utføres av frivillige ressurser.

Vi har et tett samarbeid med ressursmenigheter, som r tildelt enkelte skift, men det er stort sett noe ledig kapasitet. Der det er ledig kapasitet vil det også bli gitt anledning til andre som er i “ressurspoolen” til å melde seg.

Frivillig ressurser stiller opp på korte påmeldte skift og utfører enkle oppgaver – i trivelig samarbeid med venner fra hele verden.  

Dersom du ønsker å være en del av ressurspoolen kan du melde deg her. Vi vil ta kontakt med deg fortløpende med mer informasjon. 

Dersom du har ytterligere spørsmål du ikke finner svar på her, kan du kontakte oss på event@bcc.no. 

Ønsker du å hjelpe som frivillig ressurs? Joine telegramgruppe