Hvem kan delta på frivillighetshelgene?

Ulike organisasjoner i forbundet vil ha et eget program med møter og workshops disse helgene, og alle som jobber frivillig innenfor spesifikke prosjekter for disse organisasjonene vil få tilsendt invitasjon direkte.

Alle de frivillige som blir invitert vil delta i et skreddersydd program basert på det organisasjonen ønsker utført denne helgen, dette inkluderer blant annet komitéarbeid, faggruppearbeid, årsrapportarbeid, musikk-kurs, og utvikling av stevner og camper.

Les mer om frivillighetshelgene →

Praktisk informasjon

Påmelding
Påmelingsfrist: 21. januar. Du vil få tildelt en billet når din påmelding blir godkjent av organisasjonen som har invitert deg – senest 1. februar. Avmelding via e-post til event@bcc.no

Overnatting
Enhver deltaker må selv booke suite på Oslofjord gjennom my.samvirk.com. Disse døgnene regnes ikke som bruk av egne stevnedøgn, men som feriedøgn. Pris for booking varierer i henhold til de ulike suitekategoriene.

Informasjonskanal – Telegram

Felles program

Med forbehold om endringer

Organisasjoner med eget program

BCC Norge

BCC Event

BCC Event – avdeling musikk

BCC-Forbundets fellestjenester/Språk

BCC-Forbundets fellestjenester/IT

BCC Facilities

BCC IT-komité

BMS international

BCC Media

BCC A-Team

Forstanderskapet

Finanskomitéen

Sekretariatet

60 + komiteen

Barnekomiteen

Aktivitetsklubben

WnT Norge

Varslingsutvalget

BCC-forbundets valgkomite

Ungdomskomiteen

Arbeidsgruppe givertjeneste

Arbeidsgruppe for aksjonen

Xercize

Justiskomiteen

Samvirk

Brunstad Ungdomsklubb

kontakt OSS

event@bcc.no eller via BCC Portalen.