Deltakermenigheter fra land med begrenset betalingsevne kan oppnå rabatt på ett av Sommerstevnene, Pinsestevnet, Søstre-/Brødrestevnet og alle Brunstad Weekends. 

Det gis ikke rabatt på deltakeravgift eller losji i forbindelse med Påskestevnet og Nyttårsstevnet. 

Land med begrenset betalingsevne

RABATTORDNING

Rabatt gis på:

  1. Deltakeravgift som faktureres lokalforeningen
  2. Hotell/suiteleie på Oslofjord

Deltakeravgift

Deltakeravgiften dekker alle programelementer og måltider som inngår i det enkelte stevnet. Bevertning som ikke er inkludert i arrangementsprogrammet, dekkes ikke av BCC Event.

Hotell/suiteleie på Oslofjord 

BCC Event tilbyr også sponsing av en andel av hotelloppholdet under stevnene på Oslofjord. Sponsingen gis for at alle skal ha mulighet til å delta på våre stevner. Det er derfor kun stevnedagene med tillegg for inntil to skulderdager før eller etter stevnet som sponses. Det vil si at om man ønsker å bo på Oslofjord utover dette må det betales full pris.

Alle som har anledning, bør betale den prisen suitene koster, selv om de kommer fra et land som er kategorisert med sponsing.

Dersom man derimot er i en situasjon som gjør at man ønsker å benytte seg av tilbudet om sponsing, må det hukes av for dette når man reserverer en suite via nettsiden my.oslofjord.com. Når man oppretter reservasjonen må man oppgi hvor mange som skal bo på reservasjonen, og navn på alle som skal bo i suiten. Dersom man har gjester boende i samme suite fra land som ikke kvalifiserer til sponsing, vil rabatten reduseres tilsvarende.

Husk å lese de gjeldende kanselleringsreglene nøye, da det vil påløpe kostnader dersom man kansellerer boenheten etter visse definerte frister.

Finansiering av rabatordningen

Det ble høsten 2021 gjennomført et webinar der kapitalsterke menigheter ble oppfordret til å bidra med gaver til BCC Event STI sin virksomhet, for blant annet å finansiere kostnadene med rabattordningen

Har du spørsmål eller innspill til rabatordningen? 

Har du spørsmål eller innspil til rabattordningen?

Ta kontakt med oss på event@bcc.no eller via BCC Portal.