Jeg bekrefter herved at BCC Media kan bruke mitt bilde, enten det er av meg eller mitt barn, i BCC Medias produksjoner, herunder spesifikt Brødrestevnet 2021. Det kan inngå i selve produksjonene, eller i promotering av disse.
 
Jeg bekrefter herved at jeg er kjent med at BCC Medias produksjoner kan distribueres og publiseres på flere ulike interne plattformer for BCC, både på nettTV (Video on demand og live) og i app. Dette innholdet distribueres og er tilgjengelig også utenfor EØS/EU-området.
 
Jeg er også kjent med følgende informasjon: Det er BCC Media som er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Personvernerklæringen i sin helhet kan leses her https://bcc.media/personvern/.
 
BCC Media navngir ikke barn som deltar i produksjonene med etternavn, kun fornavn. Dette med mindre du selv har gjort denne informasjonen kjent, for eksempel ved å skrive navn på bildet du sender oss, til bruk i våre produksjoner. Dette er da på eget ansvar.
 
Voksne som kun er tilskuere/generelle deltakere navngis ikke. Men voksne deltakere med en rolle i produksjonen navngis med fornavn og etternavn, når de er medvirkende utover å kun være tilskuer/generell deltaker. Kordeltagere navngis dog ikke. For bilde/video/tekst som sendes inn via appen, vil derimot ditt fulle navn og lokalmenighet være synlig på sendingen.
 
Vi gjør oppmerksom på at deltakelse i BCC Medias produksjoner kan gjøre utenforstående kjent med at du eller dine barn er medlemmer i BCC, ved at man er identifiserbar i BCC Medias produksjoner.
 
Ditt bilde vil brukes og lagres så lenge de aktuelle produksjonene anses relevant for BCC Medias virksomhet.
 
Denne godkjennelsen for bruk av ditt bilde kan når som helst trekkes tilbake, ved å kontakte BCC Media på epost: redaksjon@brunstad.tv.