Post 10

Utholdenhet og styrke

Nødvendige ferdigheter: strength, endurance

Flere dugnader trenger fysiske egenskaper som teknikk og styrke. På denne posten skal dere igjennom forskjellige BUK aktiviteter hvor deres fysiske tilstand blir testet.

I løpet av en sang skal 3 stk fra laget deres så fort som mulig gjøre følgende oppgaver:

 • Murstein stabling
 • Sand kosting
 • Jogging til dugnad
 • Bord vasking
 • Sette opp bord og stoler

Jo flere øvelser dere tar jo flere poeng. Det er også mulig å gjøre flere runder hvis dere rekker!

Lykke til!

Poengsum:

Post 10

Skills: Endurance and strength

Skills: Endurance and strength

Several work parties need physical qualities such as technique and strength. At this station you will go through various BUK activities where your physical condition is tested.

During a song, 3 of your team members should do the following tasks as quickly as possible:

 • Brick stacking
 • Sand sweeping
 • Jogging to the work party
 • Table washing
 • Set up tables and chairs

The more excercise you do, the more points. It is also possible to do several rounds if you have enough time!

Good Luck!

Poengsum:

Post 10

Uithoudingsvermogen en kracht

Benodigde vaardigheden: strength, endurance

Veel klussen vereisen fysieke eigenschappen zoals techniek en kracht. Bij deze post gaan jullie door verschillende BUK activiteiten waar jullie fysieke staat getest wordt.

In de tijd van 1 lied gaan 3 personen van jullie team zo snel mogelijk de volgende opgaven doen:

 • Stapelen van stenen
 • Vegen van zand
 • Joggen naar de klus
 • Tafels schoonmaken
 • Tafels en stoelen klaarzetten

Des te meer oefeningen jullie doen, des te meer punten. Het is ook mogelijk om meerdere rondes te doen als dat lukt!

Succes!

Poengsum:
a510737206