Post 16

Logistikk prøve

Nødvendige ferdigheter: Problem solving

Logistikk og transport er daglig føde for BUK medlemmer, og nå vil vi teste deres problemløsnings skills.

Oppgaven er å frakte 3 U18 og 3 godteriposer til dugnad, men til å frakte dette har dere en veldig liten bil som kun har plass til 2 ting av gangen, så dere må ta flere runder. I tillegg er det slik at bilen aldri kan være tom underveis i oppgaven og det kan heller aldri være flere U18 enn godteriposer på en plass samtidig. Om dere ikke følger reglene, eller det er flere U18 enn godteriposer på en plass må dere starte om igjen.

Tiden har allerede begynt, lykke til!

Post 16

Logic test

Skills: Problem solving

Logistics and transport are daily food for BUK members, and now we will test their problem-solving skills.

The task is to carry 3 U18 and 3 candy bags for the work party, but to carry this you have a very small car that only has room for 2 things at a time, so you have to go several rounds. In addition, the car can never be empty during the task and there can never be more U18 than candy bags in one place at the same time. If you do not follow the rules, or there are more U18 than candy bags in one place, you have to start again.

Time has already begun, good luck!

Post 16

Logistieke puzzel

Benodigde vaardigheden: Problem solving

Logistiek en transport is dagelijkse kost voor BUK deelnemers, en nu gaan we jullie oplossingsgerichtheid testen.

De opdracht is om 3 U18 en 3 snoepzakken naar de klus te brengen, maar om te vervoeren hebben jullie een heel kleine auto waar maar plaats is voor 2 dingen tegelijkertijd, dus jullie moeten meerdere rondes rijden. Daarnaast is het zo dat de auto nooit leeg mag zijn onderweg en dat er ook nooit meer U18 dan snoepzakken op één plaats mogen zijn. Als jullie de regels niet volgen, of als er meer U18 dan snoepzakken op een plaats zijn, moeten jullie opnieuw beginnen.

De tijd loopt al, succes!

83f207b16a