Post 3

Ved dugnad

Nødvendige ferdigheter: Endurance, Strength, Unity

Enhet og samarbeid er kjerne verdier i BUK, så hvor godt klarer dere å jobbe sammen når ting blir tungt og krevende? Her skal dere komme dere igjennom en løype ved å frakte vedkubber fra punkt A til B.

Først skal en utvalgt fra laget bruke en trillebår å frakte 4 andre på laget gjennom en slalåmløype til 4 forskjellige markerte områder. Deretter skal dere frakte vedkubbene mellom dere til mål uten å miste de. Lander noen kubber i bakken eller dere tråkker utenfor legges det 20 sekunder på deres sammenlagte tid.

Klokken har alt begynt å tikke, lykke til!

Post 3

Firewood Work Party:

Necessary skills: Endurance, Strength, Unity

Unity and cooperation are core values in BUK, so how well do you manage to work together when things get heavy and demanding? Here you will get through a trail by transporting logs from point A to B.

First, a selected person from the team will use a wheelbarrow to transport 4 others on the team through a slalom trail to 4 different marked areas. Then you will carry the logs between you to the finish line without dropping them. If some logs land on the ground or you step outside the trail, 20 seconds are added to their total time.

The clock has all started ticking, so good luck!

Post 3

Op een klus

Benodigde vaardigheden: Endurance, Strength, Unity

Eenheid en samenwerking zijn kernwaarden bij BUK, dus hoe goed kunnen jullie samenwerken als het moeilijk en zwaar wordt? Hier gaan jullie boomstammen vervoeren van punt A naar punt B.

Eerst gaat één persoon van het team met een kruiwagen 4 andere leden vervoeren door een slalomparcours naar 4 verschillende gemarkeerde gebieden. Daarna gaan jullie de boomstammen vervoeren zonder ze te laten vallen. Als een stam op de grond valt of jullie gaan buiten de lijnen komen er 20 seconden extra tijd bij.

De tijd loopt al, succes!

c3251cc60d