Post 4

Hektisk på stadium

Nødvendige ferdigheter: Endurance

Nå befinner vi oss i Salem og skal gjøre en jobb som krever utholdenhet og kontroll. I kiosken på fotballstadion er det hektiske arbeidsforhold og krevende kunder, og det gjelder å ha kontroll på glassene.

Her skal dere gjennom 2 runder på 1 minutt hvor dere skal fylle så mange glass som mulig med drikke. Men det er ikke alt! For å øke presset kommer det til å fly fotballer mot dere så hold godt fast i glassene. Det er 2 og 2 som kan delta i konkurransen.

Poengsum:

Post 4

Hectic at the stadium

Necessary Skills: Endurance

We are now in Salem and will do a job that requires perseverance and control. In the kiosk at the football stadium, there are hectic working conditions and demanding customers, and it is important to have control of the glasses.

Here you will go through 2 rounds in 1 minute where you will fill as many glasses as possible with drinks. But that’s not all! To increase the pressure, footballs will be thrown at you, so hold on tight to the glasses. Choose two participants per round to participate in the competition.

Poengsum:

Post 4

Hectiek in het stadion

Benodigde vaardigheden: Endurance

We bevinden ons in Salem en we gaan een klus doen die uithoudingsvermogen en controle vereist. In de kiosk bij het voetbalstadion zijn er hectische omstandigheden en veeleisende klanten, en de bedoeling is om de controle te houden.

Hier gaan jullie 2 rondes doorstaan van 1 minuut waar jullie zoveel mogelijk glazen met drinken moeten vullen. Maar dat is niet alles! Om de stress te verhogen komen de voetballen jullie om de oren dus houd de glazen goed vast! Er kunnen 2 personen deelnemen aan de opdracht.

Poengsum:
facd5f8841