Behov for tolk registreres via hver enkelt deltakers BCC Profil.
Foreldre kan registrere for barna sine.

Er behovet registrert én gang, blir det lagret til fremtidige stevner, og kan alltid endres via profilen.

Behovet registreres via person-ikonet i bunnen av siden. 

Registrer behov
  1. Koble deg på Wi-Fi: MobileConnect
  2. Last ned nyeste versjon av appen Sennheiser MobileConnect
  3. Åpne appen og velg språk for tolking.

NB: Vi anbefaler å bruke BOSCH-enhetene som lånes ut, fremfor app-løsning grunnet kvalitetsforskjell.