Vi skaper uforglemmelige arrangementer som styrker troen og forener kristne over hele verden

Over 100 år med kristne stevner  

BCC har lang tradisjon for deltakelse på stevner, noe som strekker seg over 100 år tilbake i historien. Disse stevnene utgjør en sentral del av menighetslivet og fungerer som en samlingsplass for trosfeller fra mange land, forenet av den felles kristne tro.

BCC Events visjon er enhet i Kristi legeme. BCC Event ser for seg at denne visjonen kan realiseres gjennom tre hovedpunkter:

  1. Arrangementene bidrar til den enkeltes personlige forbindelse til Kristus
  2. Arrangementene bidrar til å styrke enheten i lokalmenighetene
  3. Arrangementene bidrar til å styrke menigheten som én internasjonal menighet 

Frivillighet 

BCC Event er i stor grad bygget på frivillighet. Frivillige bidragsytere legger årlig ned tusenvis av timer for at arrangementene skal bli så innholds- og opplevelsesrike som mulig.  

BCC-medlemmer bidrar med ulike ressurs- og arrangøroppgaver, som kan innebære alt fra planlegging av arrangementer eller delarrangementer til on-site oppgaver.

Youth Exchange Program 

Youth Exchange Program (YEP) er BCCs utvekslingsprogram for unge voksne som er bosatt i land utenfor EØS og EFTA. YEP skal gi deltakerne et solid fundament for sitt kristne og praktiske liv gjennom opplæring og utvikling. Rundt 25 personer deltar i programmet hvert år.  

Les mer

Arrangementer

BCC Event har til formål å arrangere alle kristne stevner og arrangementer for BCC-forbundet og Brunstad Ungdomsklubb (BUK), hvilket i 2024 innebærer 52 arrangementsdøgn fordelt på 13 arrangementer.

I år har vi følgende arrangementer:

BCC-STEVNER 2024

SØSTRESTEVNE

Målgruppe: Kvinner, 13+ år

VÅRSTEVNE 1 - PÅSKE

Målgruppe: Alle, i alderen 0-99 år

VÅRSTEVNE 2 - PINSE

Målgruppe: Alle, i alderen 0-99 år

SOMMERSTEVNE, JULI

Målgruppe: Alle, i alderen 0-99 år

SOMMERSTEVNE, AUGUST

Målgruppe: Alle, i alderen 0-99 år

EKSTRAORDINÆR BCC-FESTHELG

Målgruppe: BCC Event inviterer alle fra og med 20 år på den ekstraordinære festhelgen. Alder ved arrangementstart er gjeldene for aldersgrensen.

I løpet av helgen feirer BCC 80-årsdagen til forstander Kåre J. Smith.

BRØDRESTEVNE

Målgruppe: Menn, 13+ år

ADVENTSSTEVNE
Målgruppe: Alle, i alderen 0-99 år

BUK-CAMPER 2024

PÅSKECAMP

Målgruppe: Ungdom, i alderen 13-26 år

SOMMERCAMP

Målgruppe: Ungdom, i alderen 13-26 år

NYTTÅRSCAMP

Målgruppe: Ungdom, i alderen 13-26 år

2024

FEBRUAR

Formål: Formål med frivillighetshelgene: Skape en arena hvor sentrale organer og organisasjoner kan samles fysisk og jobbe fokusert og konsentrert om sine prosjekter, leveranser og mål, på en engasjerende og motiverende måte.

NOVEMBER

Formål: Formål med frivillighetshelgene: Skape en arena hvor sentrale organer og organisasjoner kan samles fysisk og jobbe fokusert og konsentrert om sine prosjekter, leveranser og mål, på en engasjerende og motiverende måte

BCC Event er en allmennyttig stiftelse og et fellestiltak i BCC-forbundet, dedikert til å planlegge og arrangere alle trossamfunnets arrangementer på Oslofjord Convention Center. Vårt team av faste ansatte samarbeider tett med tusenvis av frivillige for å skape uforglemmelige og berikende opplevelser for deltakere fra hele verden.

Kontakt 

Hovedkontor: Vålerveien 159, N-1599 MOSS event@bcc.no