Youth Exchange Program

Visjonen for YEP er å gi deltakerne et solid fundament for sitt kristne og praktiske liv gjennom opplæring og utvikling. Målet er å ruste deltakerne med verktøy som gjør dem i stand til å være gode BCC-representanter når de vender tilbake til sine hjemland. Dette er i tråd med BCC Events overordnede visjon om å bli en internasjonal menighet.

Programmet tilbyr deltakerne verdifull og arbeidsrelevant erfaring gjennom arbeid med BCC Events arrangementer og prosjekter. I et inkluderende og flerkulturelt miljø fremmer programmet respekt og toleranse, samtidig som det gir opplæring i norsk språk og kultur for helhetlig integrering. Deltakerne utvikles åndelig og personlig for å møte fremtidige utfordringer.

«Det var fantastisk å bo og jobbe sammen med mennesker fra ulike deler av verden. Det har tilført meg mye, på veldig mange måter. Jeg kan trygt anbefale YEP-programmet til alle som har mulighet til å delta.»«

Andreas, Tyrkia

Deltaker i YEP-kull 22/23

«Jeg føler meg heldig som får være på YEP! Det er mange ting jeg kunne nevnt, men det jeg har likt best er kulturdagene hvor vi fikk mulighet til å fordype oss både i norsk og i hverandres kultur og historie. Jeg har også fått god veiledning og støtte, og opplever at jeg har vokst i løpet av året mitt på YEP-programmet.»

Tessia, India

Deltaker i YEP-kull 23/24

«Det var fantastisk å være en del av YEP og å jobbe for BCC Event! Uansett om det var et stort eller lite arrangement, gjorde vi alltid en skikkelig innsats for å skape gode deltakeropplevelser. Jeg er takknemlig for de mulighetene jeg fikk til å utvikle meg både personlig og profesjonelt i løpet av tiden min der, og for å være en del av et så støttende team

Sarah, Sør-Afrika

Deltaker i YEP-kull 22/23

Kriterier for deltakelse

For å kunne delta, må man være medlem i BCC, kunne grunnleggende norsk og ha oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-23. Målgruppen er unge voksne mellom 18 og 30 år.  

Arbeid

De som deltar i YEP ansettes i BCC Event, som har ansvar for å arrangere alle kristne stevner for BCC og ungdomscamper for Brunstad Ungdomsklubb. Deltakerne vil jobbe med arbeidsoppgaver knyttet til å utvikle, planlegge og gjennomføre arrangementer.  

Fritid

En integrert del av YEP-programmet er deltakelse i en lokal BCC-menighet. Dette inkluderer blant annet:  

  • Deltakelse på kristne ungdomsmøter og andre menighetsarrangementer
  • Engasjement i ungdomsgrupper og fritidsaktiviteter  

I tillegg til menighetsaktivitetene kan fritiden inkludere ulike fritidsaktiviteter og arrangementer som bidrar til å styrke teambuilding og fremme kulturutveksling.  

Fritidsaktivitetene vil arrangeres og følges opp av vår samarbeidsorganisasjon, BCC A-Team.  

Praktiske rammer

BCC Event sørger for lønn (lommepenger), kost, losji, transport og yrkesskadeforsikring, i tillegg til kursing, utvikling og opplæring.  

Programmets varighet

Programmet varer normalt i 13 måneder, og begynner i juli og slutter i august påfølgende år. 

Fakta

  • YEP-programmet oppfyller UDIs kriterier for utvekslingsprogrammet i Norge
  • Deltakere har visum som gjør det mulig å arbeide for BCC Event, en etablert organisasjon med formål å drive ideell/religiøs virksomhet
  • Det er ikke tillatt for deltakerne å påta seg kommersielt arbeid i løpet av perioden

BCC Event er en allmennyttig stiftelse og et fellestiltak i BCC-forbundet, dedikert til å planlegge og arrangere alle trossamfunnets arrangementer på Oslofjord Convention Center. Vårt team av faste ansatte samarbeider tett med tusenvis av frivillige for å skape uforglemmelige og berikende opplevelser for deltakere fra hele verden.

Kontakt 

Hovedkontor: Vålerveien 159, N-1599 MOSS event@bcc.no