← tilbake til oversikten

Bidra i misjonskollekten

Vårens misjonskollekt går til en ny digital misjonssatsing

Vi har fått misjonsbefalingen av Jesus i Matteus 28:19:

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Vi står foran en stor digital misjonssatsing, og med dagens moderne teknologi har vi nå en unik mulighet. Ved å gjøre menighetens litteratur offentlig tilgjengelig på digitale plattformer, tror vi at vi mer enn før kan bidra til at alle folkeslag skal kunne høre budskapet om at det er mulig å leve et liv i helliggjørelse og seier over synd. Gjennom misjonskollekten får alle mulighet til å bidra med det de kan.

Kollekten blir lansert på Magasinet under Påskestevnet, og budsjettert mål for kollekten er 25 millioner NOK.
 


Gå derfor ut

Siste statusoppdatering for misjonskollekten vil være under misjonsfesten på Pinsestevnet. «Gå derfor ut» er tema for festen. Vi håper at festen vil bidra til å øke vår begeistring for å gjennomføre misjonsbefalingen vi har fått av Jesus, og at alle får lyst til å gjøre det de kan for å støtte dette viktige arbeid.